Persbericht - Federale wegpolitie en parket Oost-Vlaanderen halen 335.000 euro cash uit crimineel circuit

De federale wegpolitie en het parket Oost-Vlaanderen werken sinds november 2020 in nauw verband samen in het bestrijden van illegaal geldtransport. Op anderhalf jaar tijd heeft dit reeds geleid tot 16 correctionele veroordelingen wegens witwas, en de verbeurdverklaring (d.w.z. definitieve toewijzing aan Belgische Staat) van 335.000 EUR cash geld en verschillende luxegoederen. Verder kon 13.500 EUR worden gerecupereerd ten voordele van de Schatkist, gezien de verdachten nog openstaande strafrechtelijke boetes hadden.

Naar aanleiding van diverse verkeerscontroles waarbij de inzittenden een aanzienlijke geldsom in contanten bij zich hadden, en zich daarbij verdacht gedroegen en/of deze geldsom verstopt hadden (bv. achter het verluchtingsrooster) sloegen de federale wegpolitie en het parket de handen in elkaar om het onderzoek naar illegale geldtrafiek op te schalen. De geldsom werd steevast in beslag genomen, het parket gaf opdracht tot bijkomende, gerichte onderzoeksdaden, en ging bij voldoende bewijs over tot correctionele dagvaarding.

Dagelijks worden geldsommen uit criminele activiteiten vervoerd, dikwijls in het kader van druggerelateerde feiten en vaak om nieuwe hoeveelheden drugs aan te kopen. Met de tussenkomsten van de federale wegpolitie, en stipte opvolging/stelselmatige strafrechtelijke vervolging door het parket raakt Justitie ook deze onmisbare schakel in de criminele ketting.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen