Persbericht - Gecoördineerde aanpak asociaal en onaangepast rijgedrag

Het parket Oost-Vlaanderen, lokale en federale politiediensten Oost-Vlaanderen coördineren aanpak op het terrein m.o.o. een onmiddellijk signaal aan asociaal en onaangepast rijgedrag

De openbare weg kent een steeds vaker voorkomend fenomeen van straatraces, asociaal rijgedrag, trouwstoeten of vreugdestoeten waarbij de verkeersregels overtreden worden. Het parket Oost-Vlaanderen, de lokale politiediensten en de federale politie van Oost-Vlaanderen willen met een gecoördineerde aanpak op het terrein een duidelijk en onmiddellijk signaal geven dat dergelijk onaangepast en asociaal rijgedrag niet getolereerd wordt in het straatbeeld.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft op 27 november 2019 een omzendbrief uitgevaardigd die de basis vastlegt om het beleid en de coördinatie op het terrein verder uit te tekenen.

Niet zelden is onaangepast rijgedrag in die mate ‘grensoverschrijdend’ dat het rijgedrag in een bepaalde politiezone aanvangt en wordt verdergezet over de grenzen heen van andere politiezones. Of dat het aanvangt op een lokale weg, en zich naderhand verderzet op een autosnelweg. De verschillende politiezones, namelijk de lokale en federale politiediensten van Oost-Vlaanderen, hebben een gecoördineerde samenwerking uitgetekend om dergelijk rijgedrag zo efficiënt mogelijk een halt te kunnen toeroepen op de openbare weg.

Binnen het arrondissementeel overlegplatform verkeer Oost-Vlaanderen ondertekenden daartoe de Procureur des Konings van Oost-Vlaanderen, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie, de hoofdcommissaris van de federale wegpolitie én de Korpschefs van alle betrokken politiezones van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen een uniek samenwerkingsprotocol, waarbij een gecoördineerd politieoptreden wordt geïnstalleerd. Het protocol treedt in werking op 1 januari 2020.

De politionele interventie sluit zich aan bij het beleid van het parket Oost-Vlaanderen zodat een gepast gevolg wordt gegeven aan de overtreders en de verkeersonveilige situatie zo snel mogelijk wordt opgeheven. Te denken valt aan een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, immobilisatie van of gerechtelijk beslag op het voertuig, en zelfs arrestatie van de bestuurder indien er sprake is van zeer ernstige feiten.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen