Persbericht - Gent - Bommelding

Op basis van een verontrustend bericht op sociale media werd beslist om over te gaan tot de evacuatie van een 2000-tal leerlingen van het Sint-Janscollege campus Heiveld in Sint-Amandsberg.

Alle maatregelen worden genomen om de site te beveiligen. Er zal een volledige sweeping gebeuren van het gebouw.

Voorlopig kan er geen verdere informatie meegedeeld worden. Het onderzoek loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen