Persbericht - Gent - grote cocaïnevangst in Gentse haven

Bij de controle van een schip geladen met fruitsap heeft de Douane 1375 kg cocaïne aangetroffen. Het schip was afkomstig uit Brazilië. Het onderzoek is lopende.

Op 14 maart 2019 heeft de Douane een controle uitgevoerd van een schip dat fruitsap vervoert van Brazilië naar België, meer bepaald naar de North Sea Port. Op basis van een risico-analyse aangevuld met informatie uit Brazilië werd beslist tot de controle van het schip.

In containers op het dek werden meerdere sporttassen gevuld met cocaïne  aangetroffen. In totaal werd er 1375 kg cocaïne aangetroffen.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen belast met het verder onderzoek naar deze vangst. Het onderzoek is ondertussen lopende. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

In het belang van het onderzoek kan er geen bijkomende informatie verstrekt worden.

Sarah Demeyer, persmagistraat Oost-Vlaanderen