Persbericht - Gent - onderzoek omstandigheden euthanasie - arts vrij onder voorwaarden

Zaterdag 20 november 2021 werd, na het overlijden van een bejaarde patiënt, bij de politie aangifte gedaan van een mogelijk onrechtmatige euthanasie die zou plaatsgevonden hebben in een Gents ziekenhuis.

Het parket OVL werd ingelicht, en vorderde een onderzoeksrechter om de precieze omstandigheden van de levensbeëindiging te onderzoeken.

De arts werd vervolgens gearresteerd en zondagavond voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij werd na uitgebreid verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

De kwalificatie in huidig stadium betreft vergiftiging overeenkomstig artikel 397 strafwetboek.

Gelet op het geheim van het gerechtelijk onderzoek kan er actueel niet meer informatie gegeven worden. De precieze omstandigheden waarin de levensbeëindiging heeft plaatsgevonden, worden volop onderzocht.

Communicatiecel parket OVL