Persbericht - Gent - Onderzoek Schild & Vrienden

Onderzoek:

Zoals eerder gemeld is het parket OVL in september 2018 een onderzoek gestart lastens Schild & Vrienden nav een TV reportage.

Het parket heeft daarbij een onderzoeksrechter gevorderd.

In het kader van dat gerechtelijk onderzoek zijn diverse huiszoekingen uitgevoerd, waaronder bij Dries V.L.

Daarbij werden verschillende zaken in beslag genomen, zoals computermateriaal, dat aan een grondige analyse onderworpen wordt.

Het onderzoek dat, zoals de wet voorziet, geheim is, is volop aan de gang. Over de inhoud ervan kan actueel geen informatie worden verstrekt.

 

Inverdenkingstelling:

Door het parket OVL werd in de vordering tot gerechtelijk onderzoek nominatief lastens Dries V.L. een onderzoek gevorderd, zodat op dat moment lastens hem een strafvordering werd ingesteld. Hieruit vloeit een inverdenkingstelling voort (impliciete inverdenkingstelling) (Wet Franchimont van 12 maart 1998).

Een ‘impliciete inverdenkingstelling’, wordt gelijkgesteld met een ‘formele inverdenkingstelling’ door de onderzoeksrechter (art. 61bis, al. 1 van het Wetboek van strafvordering). Dit heeft voor de verdachte het voordeel dat hij een reeks rechten verwerft, die hij als gewone verdachte niet kan laten gelden (zoals bv. verzoek tot inzage in het strafdossier, vordering tot bijkomend onderzoek,…).

Dries V.L. heeft reeds gebruikt gemaakt van deze bijkomende rechten die hem toekomen, door onder meer een formeel verzoek tot inzage in het strafdossier in te dienen bij de onderzoeksrechter, hetgeen door laatstgenoemde werd afgewezen.

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen