Persbericht - Gent - Onderzoek Schild & Vrienden/Dries Van Langenhove

Vandaag deed de raadkamer te Gent uitspraak in de zaak lastens de heer Dries Van Langenhove en anderen.

In dit dossier vroeg het parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank van 12 inverdenkinggestelden wegens inbreuken op de antiracismewetgeving, voor een aantal onder hen ook wegens inbreuken op de negationismewetgeving en de wapenwetgeving.

De raadkamer verwees de heer Dries Van Langenhove en nog 6 inverdenkinggestelden door naar de correctionele rechtbank. Voor 5 inverdenkinggestelden sprak de raadkamer de opschorting uit.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen