Persbericht - Gent - Themazitting sluikstorten

De week van 5 tot 11 oktober is de ‘Week van de Handhaving’. Die week wordt er extra aandacht geschonken aan sluikstorten en zwerfvuil.

Op dinsdag 6 oktober 2020 organiseert het parket Oost-Vlaanderen in dit kader een themazitting ‘sluikstorten’.

Sluikstorten vervuilt onze schaarse natuur, werkt verloedering van de leefomgeving in de hand en jaagt de maatschappij op torenhoge kosten. Het is een fenomeen dat voor veel ergernis zorgt bij de bevolking omwille van zijn asociaal karakter. Terecht vraagt de burger om een strenge aanpak. Ondanks de jarenlange volgehouden samenwerking tussen de verschillende partners in de handhavingsketen en de talrijke sensibiliseringscampagnes, lijkt de problematiek nog steeds toe te nemen. Om het sluikstortprobleem in de verf te zetten, organiseert het parket deze themazitting.

Het parket bundelt op deze milieuzitting een aantal dossiers en dagvaardde een 17-tal personen wegens inbreuken op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Op deze inbreuken staan gevangenisstraffen van 1 maand tot 5 jaar en/of geldboeten van 100 euro tot 500.000 euro (x8).

Op de zitting zullen diverse zaken worden behandeld: het achterlaten langs of op de openbare weg van vuilniszakken, papier, karton, huishoudelijk afval, huisraad of huishoudtoestellen (oa een diepvriezer, een koelkast), het in het water achterlaten van wrakken van boten, de opslag op privéterrein van oud ijzer, autowrakken, caravans, mazouttanks, enz.

Deze themazitting gaat door in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9 uur.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen