Persbericht - Gent - themazitting wapens

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Morgen, vrijdag 28 september 2018, vindt opnieuw een themazitting wapens plaats in de correctionele rechtbank afdeling Gent.

Sinds maart 2011 voert het parket Oost-Vlaanderen een nultolerantiebeleid voor het bezitten of dragen van verboden wapens, of van wapens zonder vergunning.

Er wordt namelijk vastgesteld dat nog steeds (te) veel mensen rondlopen met verboden wapens, waarbij het gevaar bestaat dat bij conflicten te snel naar die wapens gegrepen wordt, met soms bijzonder ernstige gevolgen.

16 personen werden gedagvaard om zich op de zitting van vrijdag a.s. te verantwoorden wegens bezit en/of dracht van een verboden wapen. Deze keer gaat het om bezit of dracht van oa. vuurwapens, wapenstokken, een boksbeugel, een nunchaku, keukenmessen, springmessen, een alarmpistool en een kapmes.

De zitting gaat door in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9u.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten