Persbericht - Grootschalige actie bij fitnessclub en leden - uitbater en coach aangehouden

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Op 31 mei werden 41 huiszoekingen in Vlaanderen uitgevoerd in een onderzoek naar humane doping. De uitbater van een fitnessclub wordt ervan verdacht doping te leveren aan zijn klanten. Er werden talrijke verboden producten aangetroffen bij de leden en de fitnessclub. De uitbater en zijn coach zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Dealen van humane doping

Op vraag van het Parket Oost-Vlaanderen heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen een onderzoek opgestart naar een fitnessclub in de Vlaamse Ardennen in het kader van humane doping. In de fitnessclub zouden klanten doping kunnen verkrijgen en begeleid worden bij hun ‘hormonenkuur’. Uit het onderzoek bleek dat de fitness ook tijdens de verplichte coronasluitingen geopend bleef.

Het parket Oost-Vlaanderen besliste de onderzoeksrechter in Oudenaarde te vorderen voor de verderzetting van het onderzoek. Uit doorgedreven onderzoek is naar voor gekomen dat de uitbater van de fitnessclub zich persoonlijk zou verrijken met de handel in humane doping en het adviseren van sporters bij hun gebruik.

Actie 31 mei 2023

Op 31 mei werd een huiszoeking uitgevoerd in de fitnessclub alsook bij de hoofdverdachten en de vermoedelijke gebruikers. In totaal werden onder coördinatie van de FGP Oost-Vlaanderen 41 huiszoekingen uitgevoerd in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Hierbij werd naast de huiszoeking en een verhoor, ook een urinestaal afgenomen van de verdachten. In totaal werden 42 verdachten gearresteerd, waarvan de onderzoeksrechter er 4 liet voorleiden. Hiervan werden er 2 door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het betreft de 28-jarige uitbater van de fitnessclub en zijn 62-jarige coach.

Bij de huiszoekingen werd op de meeste plaatsen aanzienlijke hoeveelheden humane doping, niet-conforme geneesmiddelen en voedingssupplementen aangetroffen.

In het kader van het onderzoek werd ongeveer 140.000 euro cash, een Porsche en een Rolex in beslag genomen bij de hoofdverdachten, alsook 5 vuurwapens met munitie, geluidsdempers en een wapenstok.  Bij een lid van de fitnessclub werden ook enkele kilogram cannabis aangetroffen.

In totaal namen meer dan 250 politiemensen van Lokale en Federale Politie, alsook NADO Vlaanderen, FAGG en FAVV deel aan de actie. Ook SOLVA, de intercommunale die instaat voor de omgevingshandhaving, nam deel aan de actie en stelde een aantal inbreuken vast.

Het gebruik van humane doping heeft een nefaste invloed op de gezondheid en kan leiden tot hormonale problemen of zelfs een hartfalen. Daarnaast speelt ook het element van competitievervalsing bij wedstrijden (bodybuilding).

Deze actie is dan ook een duidelijk signaal dat Justitie en Politie, in het belang van ieders gezondheid,  dergelijke praktijken beschouwen als een ontoelaatbare vorm van bezit en verkoop van humane doping en er in de toekomst nog dergelijke acties kunnen volgen.


* NADO: Nationale AntiDoping Organisatie
  FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  SOLVA: Intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen; een dienstverlenend samenwerkingsverband dat vooral actief is op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten