Persbericht - Hasselt - Themazittingen "niet opdagen als bijzitter"

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Na het organiseren van de verkiezingen dd. 14.10.2018, werden de identiteiten van opgeroepen bijzitters die niet zijn komen opdagen in Limburg, overgemaakt aan het parket Limburg.

De kieswet voorziet hiervoor een bestraffing van minimum 400 euro tot maximaal 1.600 euro.

Het parket te Limburg ontving in totaal 403 dossiers. Hiervan werden na onderzoek 173 dossier geseponeerd, onder meer wegens het inroepen van een wettige reden door de verdachte of wegens het ontdekken van administratieve vergissingen.

In 230 dossiers stelde het parket Limburg een minnelijke schikking voor aan de verdachte van 250 euro.

Hiervan betaalden reeds 152 verdachten het voorgestelde bedrag. Enkele dossiers wachten nog op aanvaarding van de voorgestelde schikking.

In 73 dossiers werd de minnelijke schikking niet betaald. Deze dossiers werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Op 6 maart 2019 vinden zowel in Tongeren als in Hasselt voor deze dossiers themazittingen plaats.

Een tweede reeks van dossiers zal worden behandeld tijdens zittingen op 3 april te Hasselt en op 26 april te Tongeren.

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Ander Persberichten