Persbericht - herziening COL 15/2015

Op grond van het koninklijk besluit van 6 september 2017 werden de strafbepalingen inzake verdovende middelen ingrijpend gewijzigd. Het vervolgingsbeleid werd niet grondig gewijzigd, maar het bleek noodzakelijk om een aantal aanpassingen aan de voornoemde omzendbrief aan te brengen. Het College heeft dus de omzendbrief COL 15/2015 betreffende de vaststelling, de registratie en het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen, herzien.

Voor de herziene COL, klik hier.