Persbericht - herziening COL 8/2006

Het College van procureurs-generaal heeft op 28 maart 2018 de nieuwe versie van de COL 8/2006 goedgekeurd, met het oog op de aanvang van de tweede fase van het Crossborder-project, die op deze dag gepland is.