Persbericht - Het College van procureurs-generaal reageert op de parlementaire hoorzitting van de ministers over de herfinanciering DGJ: een stap in de goede richting maar verdere en blijvende inspanningen zijn absoluut nodig.

Het College van procureurs-generaal heeft kennis genomen van het plan van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de federale gerechtelijke politie te versterken.

Het College is tevreden dat zijn noodkreet in het Parlement duidelijk werd gehoord en door de volksvertegenwoordigers unaniem werd overgenomen en nu ook door de Regering wordt opgepikt.

Het College verwelkomt de versterking en in het bijzonder het vrijmaken van een budget om vanaf 1.01.2022 (tot eind 2024) 195 gespecialiseerde speurders te kunnen rekruteren, naast de vervanging van elke politieman van DGJ die de federale gerechtelijke politie (de zogenaamde regel “1 op 1”) verlaat.

Vandaag is zeker een stap in de goede richting. De komende jaren zal echter moeten blijken of deze herfinanciering van de federale gerechtelijke politie inderdaad zal toelaten, zoals de Regering het vooropstelt, om uitvoering te geven aan het strategische plan van de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie (de zogenaamde projecten DGJ 3.0 en Digital Investigations) en om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op een meer efficiënte, effectieve en eigentijdse wijze te voeren.  

Het College van procureurs-generaal zal dit van nabij blijven opvolgen en is daarom ook vragende partij, naast het reeds bestaande overleg met de minister van Justitie, voor een geregeld overleg hierover tussen de minister van Binnenlandse Zaken, het College van procureurs-generaal, de federale procureur en de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie.