Persbericht - Homologatie van een verruimde minnelijke schikking tussen het Openbaar Ministerie en D.L.

Bij vordering tot instelling van een gerechtelijk onderzoek opgesteld door het Openbaar Ministerie op 10 september 2019 wegens misbruik van voorkennis, heeft het parket een onderzoeksrechter verzocht om een onderzoek in te stellen naar de volgende feiten: D.L. heeft 10.840 aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht PROXIMUS (KBO 0202.239.951), beursgenoteerd op EURONEXT BRUSSELS, voor haar rekening verkocht tegen een prijs van 26,32 euro per aandeel (d.w.z. een totaal bedrag van 285.342,40 euro) terwijl de betrokkene bevoorrechte informatie zou hebben gehad met betrekking tot de vennootschap PROXIMUS, namelijk het bestaan van vergevorderde onderhandelingen met de vennootschap naar Nederlands recht KPN B.V. over haar engagement als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap naar Nederlands recht KPN B.V.

Aan het einde van dit gerechtelijk onderzoek werd D.L. op 12 mei 2020 door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld.

Het parket van Brussel heeft beslist om een uitgebreide minnelijke schikking te treffen met D.L. in de zin van artikel 216 bis van het Wetboek van Strafvordering. Het doel van deze minnelijke schikking is het verval van de strafvordering mits betaling van een bedrag, in dit geval het totale bedrag van 107.841,01 euro.

Een minnelijke schikking biedt het voordeel van een zeker, onmiddellijk en definitief strafrechtelijk antwoord. Het is geen schuldbekentenis voor de inverdenkinggestelde.

Overeenkomstig artikel 216 bis van het Wetboek van Strafvordering is dit gesloten akkoord voorgelegd aan de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, zodat de wettigheid ervan kan worden gecontroleerd, met name of het door de partijen vastgestelde bedrag voldoet aan het criterium van evenredigheid met de ernst van de feiten en de persoonlijkheid van de verdachte.

Bij beschikking van vandaag heeft de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de verruimde minnelijke schikking goedgekeurd en definitief een punt gezet achter de vervolging.