Persbericht – Lombardstraat - Diefstal met braak

Feiten : diefstal met braak

Datum en plaats : Lombardstraat te Brussel, tussen 31/12/18 en 2/1/19

Verdachte :

 

Naar aanleiding van diverse vragen van de media inzake een diefstal gepleegd in de Brusselse politielokalen in de Lombardstraat, kan het parket van Brussel het volgende verklaren :

Een diefstal met braak werd vastgesteld op 2 januari 2019 in de politielokalen in de Lombardstraat te Brussel

Het voorwerp van de diefstal betreft een som geld dat toebehoorde aan het personeel als ook accessoires (helm en handboeien) die niet meer in gebruik zijn.

Na raadpleging van de documenten in de bezochte lokalen heeft men  vastgesteld dat geen enkel document werd ontvreemd.

Het parket van Brussel heeft een gerechtelijk vooronderzoek geopend ten laste van X en heeft meerdere onderzoeksopdrachten bevolen waaronder analyse van de bewakingsbeelden van het gebouw en de buurt.

In de huidige stand van het onderzoek werd er nog geen enkele verdachte geïnterpelleerd en zal er geen verdere commentaar worden gegeven in het belang van dit onderzoek.

 

Denis GOEMAN

 Woordvoerder