Persbericht - Mechelen - Dossier Bart De Pauw verwezen

De raadkamer in Mechelen heeft vandaag het dossier- Bart De Pauw verwezen naar de correctionele rechtbank, zoals het openbaar ministerie ook had gevraagd.

 

Het parket Antwerpen opende in november 2017 een onderzoek na verschillende berichtgevingen. Diezelfde maand werd dan een onderzoeksrechter aangesteld om het onderzoek te leiden.

Na het afsluiten van het onderzoek stelde het openbaar ministerie een eindvordering op. Daarin zegt het OM dat er voldoende bezwaren om het dossier over te maken naar de correctionele rechtbank voor de tenlasteleggingen van belaging en elektronische overlast.

In deze fase werd er geen debat gevoerd over de grond van de zaak of over schuld of onschuld. Dat zal tijdens het correctionele proces gebeuren.

Nu het dossier is doorverwezen, zal er een datum voor het proces geprikt worden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen