Persbericht - Mechelen - Stand van zaken in onderzoek rond FNG-groep

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Het Openbaar Ministerie geeft een stand van zaken in het gerechtelijk onderzoek rond de FNG-groep. Dat is belangrijk voor het verdere verloop van het onderzoek en om eventuele foute berichtgeving te corrigeren.

Het parket Antwerpen heeft op 13 juli 2020 het gerechtelijk onderzoek geopend naar mogelijke frauduleuze praktijken rond de FNG-groep, en meer bepaald mogelijke feiten van valsheid in geschriften en gebruik, valsheid in de jaarrekening en gebruik, misbruik van vennootschapsgoederen, marktmanipulatie, het verhinderen van het onderzoek van de FSMA en het witwassen van illegaal bekomen vermogen. Onder leiding van de onderzoeksrechter in Mechelen voeren de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID) en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, met bijstand van de computer crime unit van federale politie (RCCU en FCCU) en punctueel van PZ Mechelen-Willebroek, het onderzoek uit.

Het onderzoek kan onderverdeeld worden in drie grote luiken :

•          door frauduleuze constructies derden trachten te misleiden met de bedoeling kapitaal op te halen, bijvoorbeeld over de resultaten die door de onderneming geboekt werden

 

•          het halen van vermogen uit de onderneming

 

•          het witwassen van gelden, wat dan voornamelijk gaat over wat er met de gelden die uit de onderneming zouden gehaald zijn, gebeurd is. Belangrijke aanvulling : de berichtgeving dat er onderzoek zou gevoerd worden naar KV Mechelen is niet juist. De eersteklasser maakt geen voorwerp uit van het onderzoek.

 

Sinds de start van het onderzoek in juli heeft het onderzoeksteam (speurders, onderzoeksrechter, parketmagistraat) onafgebroken en prioritair onderzoek gevoerd. Dat resulteerde onder meer in een tiental huiszoekingen, waaronder drie door de onderzoeksrechter zelf werden uitgevoerd. Er zijn diverse inbeslagnames geweest, die zowel bedoeld zijn om bewijsmateriaal te verzamelen als om het vermogen trachten te vrijwaren. Een aantal mogelijk betrokken personen is intussen verhoord.

Afgelopen week zijn er bijvoorbeeld nog huiszoekingen uitgevoerd bij een advocatenkantoor.

Concreet zijn er op dit moment in het onderzoek vijf personen door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld, waaronder twee advocaten. Op dit moment zijn alle vijf vrij onder strikte voorwaarden. Een inverdenkingstelling betekent dat de onderzoeksrechter van oordeel is dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan voor de specifieke misdrijven, maar uiteraard blijft het vermoeden van onschuld overeind. In een gerechtelijk onderzoek wordt gezocht naar aanwijzingen en elementen. Debatten over schuld of onschuld volgen na het afronden van het gerechtelijk onderzoek. 

Op vraag van de onderzoeksrechter werd er in het belang van het onderzoek en met respect voor de rechten van elke betrokken partij door het Openbaar Ministerie heel beperkt gecommuniceerd.

De persbelangstelling voor dit onderzoek is groot. En dat is logisch. Het Openbaar Ministerie krijgt vele vragen.  Na deze update in het onderzoek zullen er op nadrukkelijke vraag van de onderzoeksrechter de volgende maanden geen vragen meer beantwoord worden. Uiteraard zal de onderzoeksploeg achter de schermen gedreven en intensief verder werken aan het onderzoek.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten