Persbericht - Mechelen - verdachte van steekpartij in station Nekkerspoel aangehouden

Zondagavond 24 oktober 2021 vond er in het station van Nekkerspoel te Mechelen een incident tussen treinreizigers plaats, waarbij één man gewond raakte en werd overgebracht naar het ziekenhuis.  Na onderzoek van de recherche van politie Mechelen-Willebroek werd donderdag een 26-jarige verdachte voorgeleid bij de onderzoekrechter die hem onder de modaliteit van het Elektronisch Toezicht heeft aangehouden.

Zondag 24 oktober ontstond er op de trein tussen Antwerpen en Luik een ernstige ruzie tussen twee reizigers. Het betrof hier een ruzie die ook een vervolg kende in het station Nekkerspoel te Mechelen, dit op het ogenblik dat de trein daar ter hoogte van het perron stopte. Zo werd er uiteindelijk op het perron door één van de betrokken personen een messteek aan een andere persoon toegebracht. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht maar kon dat reeds na relatief korte tijd verlaten. Op vraag van het Parket Antwerpen, afdeling Mechelen werd onder leiding van de Mechelse onderzoeksrechter door de lokale recherche van de PZ Mechelen-Willebroek een gerechtelijk onderzoek gevoerd, dit ook naar de omstandigheden waarin de feiten zich zouden hebben voorgedaan. Na grondig onderzoek van de recherche van de PZ Mechelen – Willebroek konden er twee personen uit het Luikse, dewelke bij de feiten betrokken leken te zijn, in beeld gebracht worden. Beiden werden op woensdagochtend 17 november opgepakt. Er werd bij hen beiden ook een huiszoeking uitgevoerd. Uit het gevoerde onderzoek komt naar voor dat de ruzie en het latere steekincident tussen de voormelde personen teruggaat naar een reeds lang aanslepend wederzijds conflict tussen hen beiden, hetwelk bij een ontmoeting op de trein geëscaleerd blijkt te zijn. De onderzoeksrechter besliste uiteindelijk om één persoon te laten voorleiden wegens zijn betrokkenheid. Deze voorleiding gebeurde op donderdag. De 26-jarige verdachte werd hierbij door de onderzoekrechter aangehouden, en dit onder de modaliteit van het Elektronisch Toezicht.