Persbericht - Melle - Lockdownfeestje met 22 aanwezigen in Airbnb

De politie van politiezone Rhode & Schelde controleerde afgelopen nacht omstreeks 1u30 ter hoogte van de afrit Melle van de R4 een voertuig met Franse nummerplaat. De 5 inzittenden, allen personen met de Franse nationaliteit, gaven toe dat ze op weg waren naar een fuif in een vakantiehuis gelegen langs de Brusselsesteenweg in Melle.

De politie ging ter plaatse en stelde vast dat er in en rond de woning meerdere personen aanwezig waren. De politie nam contact op met het parket en de parketmagistraat gaf toestemming om de woning te betreden.

In de woning werden 15 personen aangetroffen. In de tuin bevonden zich nog 7 andere personen. Alle aanwezigen hadden de Franse nationaliteit, uitgezonderd één persoon met de Belgische nationaliteit. Alle aanwezigen waren meerderjarig.

De woning was gehuurd door één van de aanwezigen via Airbnb.

De huurder (organisator), een 18-jarige Fransman uit de buurt van Rijsel, werd gearresteerd. In opdracht van het parket werd hij onmiddellijk gedagvaard voor de coronazitting van 27 januari 2021 van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

De andere aanwezigen kregen een OMS van 750 euro. Bij niet-betaling zullen ook zij door het parket gedagvaard worden.

In de woning werden meerdere capsules met lachgas aangetroffen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen