Persbericht - Omzendbrief 10/2018

Vanuit de vaststelling dat bij het formuleren van voorwaarden in het kader van terrorisme en gewelddadig extremisme niet steeds rekening gehouden wordt met de context en de individuele situatie van de rechtszoekende noch met de bestaande procedures die de justitiehuizen en hun partnerdiensten kunnen toepassen, nam het College deze omzendbrief aan om de magistraten van het openbaar ministerie concrete aanwijzingen te geven over de tools waarover zij beschikken en over de manier waarop de voorwaarden op een adequate manier geformuleerd kunnen worden in het kader van hun opdracht op het vlak van de strafuitvoering en de vrijheid onder voorwaarden.

Voor de nieuwe omzendbrief, klik hier.