Persbericht - Omzendbrief 11/2018

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord, werd de omzendbrief COL 8/2011 op 24 november 2016 en 29 november 2017 herzien. Addendum 2, omzendbrief COL 12/2011, waarin de bijzondere situatie uiteengezet wordt van personen die worden vervolgd voor een als misdrijf omschreven feit dat ze vóór de leeftijd van 18 jaar hebben gepleegd, wordt door onderhavige omzendbrief COL 11/2018 opgeheven en vervangen. In deze omzendbrief wordt toelichting gegeven bij het recht op informatie, het overleg met en de bijstand van de verhoorde minderjarige, evenals de manier waarop dit georganiseerd dient te worden. Als bijlagen bij deze omzendbrief worden niet alleen modellen van uitnodiging gevoegd die overeenstemmen met drie hypothesen voor de organisatie van het overleg met en de bijstand van de minderjarige door een advocaat in geval van een Salduz III-verhoor, maar ook een modelformulier van schriftelijke verklaring.

Voor de omzendbrief klik hier.