Persbericht - Onderzoek mensensmokkel - Opvangcentrum Gembloux misbruikt door mensensmokkelaars

In het kader van een onderzoek naar mensensmokkel heeft de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen vandaag een huiszoeking uitgevoerd in een opvangtehuis voor migranten in Gembloux. Een bende, waarvan vijf leden onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst, wordt ervan verdacht dit goedbedoeld initiatief te misbruiken als locatie om transmigranten in onder te brengen in afwachting van hun smokkelactiviteiten. 19 transmigranten werden meegenomen voor identificatie en konden nadien terug naar het opvangtehuis.

Onderzoek naar bende mensensmokkelaars

Gezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de snelwegparking te Wetteren, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Oost-Afrika smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter te Dendermonde.

In de nacht van 9 op 10 februari 2021 werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten. Bij deze actie werden drie vermoedelijke bendeleden met steun van de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd. Tevens werden vijf transmigranten (vier mannen en één vrouw), die in de ladingruimte van een vrachtwagen verborgen zaten, opgepakt. De drie verdachten werden op 10 februari voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die besliste om ze allen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De vijf transmigranten kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Door verder onderzoek konden op 24 februari 2021 twee bijkomende verdachten gearresteerd  worden op het moment dat zij hun activiteiten probeerden te hervatten op de snelwegparkings van Wetteren en Sterpenich.

De verdachten zijn voornamelijk van Oost-Afrikaanse afkomst.

De modus operandi van de bende bestond erin transmigranten met de trein naar Wetteren te brengen, om vervolgens naar de snelwegparking te gaan. In de nachtelijke uren openden ze vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk en lieten ze de transmigranten zich tussen de lading verbergen.

Transmigranten afkomstig uit opvangtehuis Gembloux

Uit verdere analyse bleek dat een deel van de transmigranten, alsook enkele verdachten, verbleven in een opvangtehuis te Gembloux.

De aangehouden personen worden ervan verdacht dit goedbedoeld initiatief te misbruiken voor hun mensensmokkelactiviteiten, door transmigranten in Gembloux te laten opvangen en hen vervolgens van daaruit naar de snelwegparkings te begeleiden.

Controle in het opvangtehuis

Op woensdag 3 maart 2021 rond 9 uur heeft de FGP Oost-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de FGP Namen, een huiszoeking uitgevoerd in het opvangtehuis. Het doel hiervan was extra informatie te verzamelen in het kader van het gerechtelijk onderzoek. De controle is rustig verlopen.

In het opvangtehuis werden 19 transmigranten en 4 begeleiders aangetroffen. De transmigranten werden per bus overgebracht naar de lokalen van de Federale Politie te Jambes voor volledige identificatie en afhandeling door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Nadien werden ze allen teruggebracht naar het opvangtehuis.

Bij deze controle werd de FGP bijgestaan door de Coördinatie- en steundirecties (CSD) van Oost-Vlaanderen en Namen, het Arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) Namen, de Wegpolitie Oost-Vlaanderen en enkele specifieke teams van de Federale Bestuurlijke Politie. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken was mee op het terrein.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen