Persbericht - Oost-Vlaanderen - Cijfers vervolging inbreuken kieswet verkiezingen 14/10/2018

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, en een paar opgeroepen voorzitters kwamen bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 niet (tijdig) opdagen en konden naderhand ook geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen. Zij kregen allemaal een minnelijke schikking toegestuurd.

 

Minnelijke schikkingen:

206 personen betaalden de minnelijke schikking van 250 euro.

 

Dagvaardingen:

170 personen die de minnelijke schikking niet betaalden, werden door het parket OVL gedagvaard op 7 themazittingen voor de correctionele rechtbank OVL, in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde tussen 18 februari en 4 april 2019.

De wet voorziet voor deze inbreuken een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 (opdeciemen) => van 400 tot 1.600 euro).

 

Uitgesproken straffen:

139 personen werden veroordeeld tot een geldboete (meest uitgesproken geldboetes: 50, 75 en 100 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen = x 8, dus 400, 600 en 800 euro) of (enkelen) tot een werkstraf + de gerechtskosten

5 personen kregen opschorting van straf (feiten bewezen maar geen straf opgelegd)

16 personen werden vrijgesproken (rechter oordeelde dat afwezigheid of laattijdigheid gerechtvaardigd was)

7 beklaagden konden op zitting bewijzen dat de minnelijke schikking toch tijdig was betaald

Voor 3 zaken volgt uitspraak op latere datum:

afdeling Gent: 1 zaak voor uitspraak op 27/6/2019

afdeling Oudenaarde:  2 zaken voor uitspraak op resp. 3/6/2019 en 17/6/2019

 

Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijnen van het College van procureurs-generaal (Omzendbrief COL 12/2018 dd. 11 oktober 2018) mbt het vervolgingsbeleid inzake inbreuken op de kieswet.

 

Ook voor de verkiezingen van 26 mei 2019, heeft het College van procureurs-generaal de richtlijnen van vervolgingsbeleid bepaald die door de parketten dienen te worden toegepast ten aanzien van kiezers en personen die zijn opgeroepen om te zetelen in een stem- of stemopnemingsbureau en die afwezig zijn zonder geldige reden. https://www.om-mp.be/nl/article/persbericht-vervolgingsbeleid-voor-verkiezingen-op-26052019

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen