Persbericht - Oost-Vlaanderen - Plaatsgebrek gesloten jeugdinstellingen

Het jeugdparket Oost-Vlaanderen sluit zich aan bij de bezorgdheden geuit door de procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde, Ine Van Wymersch.
Deze week werd het jeugdparket Oost-Vlaanderen geconfronteerd met dezelfde problematiek en trok reeds aan de alarmbel bij het Agentschap Jongerenwelzijn.
Het staat vast dat er actueel een manifest gebrek is aan plaats in de gesloten jeugdinstellingen, met alle gevolgen van dien voor de openbare veiligheid.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen