Persbericht - Oost-Vlaanderen - Themazittingen 'kieswet'

Het parket Oost-Vlaanderen organiseert de komende weken een aantal themazittingen met betrekking tot inbreuken op de kieswet (artikelen 44, 45, 46, 47 lid 1, 48, 49, 50 lid 1, en 240 Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011) nav de verkiezingen van 14 oktober 2018.

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, en een paar opgeroepen voorzitters kwamen niet (tijdig) opdagen en konden naderhand ook geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen.

De personen die niet ingingen op de door het parket voorgestelde minnelijke schikking van 250 euro, dienen te verschijnen voor de correctionele rechtbank. 

Het gaat in totaal om 7 themazittingen, waarbij op elke zitting een paar tiental personen is gedagvaard.

De eerste (thema)zitting gaat door op maandag 18 februari 2019 op de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Voor deze zitting werden door het parket OVL 30 personen gedagvaard.

De volgende zittingen vinden plaats op:

-          25 februari 2019 – Dendermonde

-          4 maart 2019 – Dendermonde

-          7 maart 2019 – Gent

-          11 maart 2019 –Dendermonde

-          25 maart 2019 – Gent

-          4 april 2019 – Oudenaarde

Deze personen riskeren een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 => van 400 tot 1.600 euro).

Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijn van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep (Omzendbrief Col. 12/2018 dd. 11 oktober 2018).

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen