Persbericht - Oost-Vlaanderen - themazittingen kieswet

Het parket Oost-Vlaanderen organiseert de komende weken een aantal themazittingen met betrekking tot inbreuken op de kieswet nav de verkiezingen van 26 mei 2019.

Opgeroepen (plaatsvervangende) bijzitters of voorzitters die niet (tijdig) kwamen opdagen en evenmin een geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid konden voorleggen, ontvingen een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking van 250 euro.

De personen die niet zijn ingegaan op de door het parket voorgestelde minnelijke schikking zijn nu conform de richtlijnen van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep gedagvaard voor de correctionele rechtbank. 

Voor het arrondissement OVL gaat het in totaal om 7 themazittingen, waarbij op elke zitting enkele tientallen personen zijn gedagvaard.

De eerste (thema)zitting gaat door op maandag 4 november 2019 op de correctionele rechtbank in Oudenaarde.

De volgende zittingen vinden plaats op:

-          7 november 2019 – Gent

-          21 november 2019 – Gent

-          25 november 2019 – Dendermonde

-          28 november 2019 – Dendermonde en Gent

-          3 december 2019 – Dendermonde

In totaal zijn ongeveer 200 personen gedagvaard.

Deze personen riskeren een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 (opdeciemen) => van 400 tot 1.600 euro).

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen