Persbericht - Oudenaarde - Aanhouding en opsluiting van twee Poolse onderdanen

Persberichten

Op 13 december 2017 is de Onderzoeksrechter te Oudenaarde overgegaan tot de aanhouding en opsluiting van twee Poolse onderdanen, R.R. en M.M., die eerder waren veroordeeld wegens koppelbazerij en sociale dumping.

Deze twee personen zijn reeds enige tijd gekend voor het ronselen van Oost-Europese arbeiders die in België worden tewerkgesteld.

Op 13 december 2017 werden de twee in hun verblijfplaats in Laken gearresteerd op verdenking van het exploiteren van een illegaal uitzendkantoor, verboden terbeschikkingstelling van werknemers en mensenhandel.

Tegelijk werden controles uitgevoerd bij twee bedrijven in Genk die gebruik maken van de diensten van dit illegaal uitzendkantoor. Daar werden 6 Roemeense werknemers aangetroffen bezig met het herstellen van paletten.

De twee Polen werden reeds op 15 december 2016 definitief veroordeeld door het Hof van Beroep te Gent voor gelijkaardige feiten met betrekking tot 47 werknemers.

Op 5 april 2017 werden zij opnieuw veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent voor de illegale tewerkstelling van 21 werknemers.

Deze misdrijven worden gepleegd om geen sociale zekerheidsbijdragen in België te betalen, noch in hoofde van het illegaal uitzendkantoor, noch in hoofde van de Belgische bedrijven die gebruik maken van deze door het illegaal uitzendkantoor ter beschikking gestelde werknemers.

Door het Arbeidsauditoraat van Gent werd een derde dossier geopend na ontvangst van een verslag over een controle bij een steenbakkerij in Oudenaarde begin 2017. Hierbij werden andermaal zeven Poolse werknemers aangetroffen die werden ter beschikking gesteld door de verdachten.  Deze werknemers werden, zonder hiervan zelf op de hoogte te zijn, bestempeld als gedetacheerde zelfstandigen.  Op deze manier probeerden zij eens te meer de onderwerping aan de Belgische sociale zekerheid te omzeilen.

Er zijn ook aanwijzingen van mensenhandel, gelet op de fysiek zware arbeid en het onmenselijke arbeidsregime met een hoog aantal uren tewerkstelling tegen een te laag loon.

Aan de zaak wordt gewerkt door de Federale politie, de RSZ-Inspectie, de arbeidsinspectie en de Vlaamse sociale inspectie.

Dhr. Danny MEIRSSCHAUT, arbeidsauditeur Gent

Info : danny.meirsschaut@just.fgov.be

Persberichten

Ander Persberichten