Persbericht parket-generaal Brussel - Zware celstraffen voor productie van cocaïne in labo's - wapens

Het hof van beroep in Brussel sprak op 04.11.2021, celstraffen uit van 6 jaar tot 9 jaar voor 5 leden van een criminele organisatie die zich van juli 2019 tot maart 2020 inlieten met de productie van cocaïne in labo’s, de verkoop ervan en met verboden wapenbezit.

Het gaat om feiten van georganiseerde en internationale criminaliteit waarmee groot geldgewin gepaard gaat.

De feiten kwamen aan het licht toen de organisatie onder valse vennootschappen grote hoeveelheden aceton aankocht.

In de cocaïnelabo’s werd de basiscoke vermengd met aceton en andere chemische middelen waarna het gedroogd en geperst werd in blokken zuivere cocaïne, om deze vervolgens op de markt te brengen. Het productieproces werd minutieus bijgehouden. Huurwoningen werden ingericht als cocaïnelabo’s of als stockageplaats voor de cocaïne. De bende deinsde er niet voor terug geweld te gebruiken of bedreigingen te uiten.

De beklaagden leefden voornamelijk van de opbrengsten van de drughandel.

Naast de effectieve celstraffen, sprak het hof van beroep op vordering van het parket-generaal, de verbeurdverklaring uit van een vermogensvoordeel van bijna 700.000 euro, van verschillende voertuigen, van 5 handvuurwapens en van de in beslag genomen drugs (+/- 800 kg cocaïne + verscheidene zakken met onversneden cocaïne).

Het produceren en verhandelen van cocaïne vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en voor de veiligheid voor de samenleving. Het is bovendien zeer ontwrichtend voor de legale economie. Het Openbaar Ministerie is daarom zeer streng en onwrikbaar in de vervolging en in zijn vordering tot bestraffing van dergelijke feiten.