Persbericht parket Halle-Vilvoorde: themazitting sluikstorten 6-10-2022

Van 3 tot 9 oktober 2022 vindt de Week van de Handhaving tegen sluikstort en zwerfvuil plaats, met talrijke acties waarmee men de burger wil sensibiliseren. Het parket Halle-Vilvoorde wil de politiediensten en besturen in hun acties ondersteunen, door op 6 oktober een themazitting te organiseren op de correctionele rechtbank.

Buurtbewoners ergeren zich aan de visuele vervuiling die sluikstorten veroorzaken, en het ongedierte dat hierdoor aangetrokken wordt. Het overgrote deel van het achtergelaten afval kan bovendien niet op een natuurlijke manier afgebroken worden, zodat er een aanzienlijke impact is op het milieu en de omgeving waar het afval werd achtergelaten.

Zowel de politie, lokale besturen en intercommunales als verschillende diensten van de Vlaamse overheid, doen veel inspanningen om dit probleem aan te pakken. De kosten voor de overheid om deze sluikstorten op te ruimen en op een correcte manier af te voeren en verwerken, zijn ook zeer hoog.

De afgelopen jaren heeft het parket Halle-Vilvoorde een stijging vastgesteld in de instroom van deze dossiers. In 2018 waren het er 117, in 2019 al 186, daarna steeg het in 2020 naar 228 en in 2021 naar 237 dossiers. Dit betreft bovendien slechts een fractie van alle vastgestelde sluikstorten in het arrondissement. In de meeste gemeenten wordt dit immers beboet met een gemeentelijke administratieve sanctie, en wordt er alleen nog een proces-verbaal naar het parket gestuurd, als het om een zeer grote hoeveelheid afval gaat.

12 personen zullen zich op de themazitting moeten verantwoorden voor het achterlaten van afval. Het gaat dan niet alleen om grote hoeveelheden vuilniszakken met huishoudelijk afval die ergens in een berm of een veldwegje werden gedumpt, maar bijvoorbeeld ook om speelgoed, afgedankte meubels, elektrische toestellen en bouwafval. Het gaat om feiten vastgesteld in de periode tussen 2020 en 2022.

Voor het achterlaten van afval riskeert men gevangenisstraffen van minimum 1 maand tot maximum 5 jaar, en geldboetes van minimum 800 euro tot maximum 4 miljoen euro! De rechtbank kan de verdachten ook verplichten om de kosten terug te betalen aan de lokale besturen die het afval hebben verwijderd.

De zitting gaat door in de 25ste correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel, en start om 8u45.