Persbericht - reportage van VTM over "discord"

Gelet op de vele vragen naar aanleiding van de reportage op VTM van 12/04/2018 betreffende “discord”, kan het parket van Brussel hetvolgende bevestigen:

VTM heeft alle beschikbare informatie voor de uitzending aan het gerecht bezorgd en op basis hiervan werd een opsporingsonderzoek geopend.

De basisinbreuk die onderzocht wordt is “voyeurisme”. Het gaat immers om verdachten die foto’s/filmpjes van ontblote lichamen verspreiden / publiek maken, zonder dat de afgebeelde persoon hiermee ingestemd heeft.

In bepaalde gevallen is diegene die de afbeelding verspreid diegene die de foto gemaakt heeft, in andere gevallen is dit niet zo.

De maximumstraf op voyeurisme hangt af van de leeftijd van het slachtoffer (max. 5 jaar gevangenisstraf indien het slachtoffer meerderjarig is, max. 10 jaar indien het slachtoffer tussen 16 en 18 jaar oud is en max. 15 jaar indien het slachtoffer een minderjarige beneden de 16 jaar betreft).

Er komen mogelijks nog andere inbreuken naar voren uit het onderzoek zoals misbruik van telecommunicatiemateriaal (Hacking), grooming, verspreiding van kinderporonografisch materiaal etc. het is te vroeg om hier dieper op in te gaan.

Het onderzoek wordt gevoerd door de RCCU Brussel. Dit zijn geen evidente onderzoeken, aangezien dergelijke platvormen vaak verdwijnen eens hier ruchtbaarheid aan gegeven wordt, verdachten onder andere (valse) identiteiten te werk gaan en ondermeer servers vaak in het buitenland te vinden zijn. toch doet het Brusselse parket er alles aan om samen met de speurders van RCCU de identiteit van zoveel mogelijk verdachten te achterhalen en het netwerk te ontmantelen.

Tot op heden werd er nog geen enkele verdachte geïnterpelleerd.

Er kan geen verdere toelichting gegeven worden bij de huidige stand van het onderzoek.

Voor wat de slachtoffers betreft wordt er geval per geval nagegaan of er een meerwaarde is in het verontrusten van de slachtoffers. Uiteraard zullen geïdentificeerde slachtoffers zeker ingelicht worden wanneer er een verdachte voor de rechtbank moet verschijnen om hun rechten te vrijwaren.

Aan VTM werd verzocht hetvolgende mee te delen aan (mogelijke) slachtoffers die met hen contact opnamen:

“Als je denkt slachtoffer te zijn of zeker weet dat je slachtoffer bent van feiten die aan bod kwamen in de reportage die op 12/04/2018 uitgezonden werd op VTM, kan je hiervoor een klacht indienen bij de lokale politie (om het even de welke).

Om praktische redenen kan je het volgende PV nummer geven aan de politie-inspecteur die je klacht noteert: BR37.F1.013408/18. Je kan je bij het indienen van de klacht benadeelde persoon stellen. Zo word je op de hoogte gehouden van het eindresultaat van het onderzoek. Je kan ook een schrijven richten aan het Parket van de Procureur des Konings met daarin het PV-nummer van je klacht, zo wordt jouw aangifte ook op niveau van het parket gelinkt aan het lopende onderzoek. In dit schrijven moet je zeker ook het PV nummer BR37.F1.013408/18 vermelden. Het adres van het parket van Brussel is PORTALIS, Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel.”

Ine Van Wymersch - Woordvoerder
Denis Goeman - Woordvoerder