Persbericht - School “7 bonniers” in Vorst

Het parket kreeg meerdere vragen vanuit diverse media over het gerechtelijk onderzoek dat geopend werd op 28 december 2017, lastens X, voor zedenfeiten die gepleegd zouden zijn op een leerling van de school “7 bonniers” in Vorst. Naar aanleiding hiervan kan het parket bevestigen dat de zaak voor regeling rechtspleging vastgesteld staat bij de raadkamer op de zitting van 15 mei 2018.

Het parket verzoekt de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling (wegens onbekende dader) te nemen.

Er zal niet gecommuniceerd worden over welke elementen (of het gebrek aan elementen) aan de basis liggen van dit verzoekschrift. Dit debat zal in de raadkamer gevoerd worden.

Onnodig u eraan te herinneren dat de zitting van de raadkamer achter gesloten deuren doorgaat.

Voor de volledigheid wensen we te benadrukken dat het alle betrokken partijen vrijstaat de onderzoeksrechter te verzoeken bijkomende onderzoeksdaden te stellen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Denis GOEMAN - Woordvoerder