Persbericht - Smokkellijn van Palestijnse onderdanen opgedoekt

De waakzaamheid van de politiediensten en het gerecht omtrent de problematiek van de aanmaak en het misbruik valse identiteitsdocumenten leidt in het kader van het plan “KANAAL” tot een nieuw succes.

Eind oktober 2016 startte de federale gerechtelijke politie BRUSSEL een onderzoek naar mensensmokkel, op basis van informatie die ingewonnen was over een persoon, woonachtig op het grondgebied van de gemeente ETTERBEEK. Deze persoon zou mogelijks betrokken zijn bij mensensmokkel. Betrokken verdachte, en man van Palestijnse origine met het statuut van kandidaat vluchteling, verbleef sedert november 2015 in ons land.

Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat deze verdachte niet alleen handelde,  maar bij de uitoefening van zijn criminele activiteiten werd bijgestaan door verschillende familieleden en andere verdachten. In totaal konden op Belgisch grondgebied zeven leden van de daderorganisatie worden geïdentificeerd en gelokaliseerd.

Met betrekking tot de geïdentificeerde slachtoffers kon worden vastgesteld dat ze allen van  Palestijnse afkomst zijn. alle slachtoffers hebben voor hun illegaal transport naar België de som van ongeveer 4.500 à 7.000 US dollars moeten betalen

Om de slachtoffers tot hier in België te krijgen, werd gebruik gemaakt van valse identiteitsdocumenten of visa. Deze valse stukken werden in België aangemaakt en vervolgens naar de slachtoffers in de landen van herkomst of transit overgemaakt. Deze valse identiteitsdocumenten werden in combinatie met vliegtuigtickets gebruikt.

Met betrekking tot de gebruikte reisroutes kon worden vastgesteld dat de slachtoffers veelal via Egypte naar Maleisië en Cambodja of Vietnam afreisden, om vervolgens van daaruit via  Thailand België te bereiken. Een andere mogelijks gebruikte reisroute verliep daarentegen via Turkije over Griekenland naar België.

Eens aangekomen op de luchthaven van Brussel Nationaal (Zaventem) vroegen de slachtoffers  het statuut aan van kandidaat vluchteling.

Op 06 december 2016 werd er uiteindelijk in de vroege ochtend overgegaan tot de uitvoering van zeven huiszoekingen op zowel het grondgebied van de Brusselse agglomeratie als op het grondgebied van de gerechtelijke arrondissementen LUIK, EUPEN, MONS en NAMEN. Zeven verdachten werden geïnterpelleerd en voor verhoor overgebracht naar de lokalen van de federale gerechtelijke politie Brussel.

Tijdens de huiszoekingen kon er bijkomende bewijslast worden vergaard, hetgeen uiteindelijk leidde tot de voorleiding van zes verdachten voor de onderzoeksrechter belast met het dossier.

Met dit onderzoek wordt nogmaals aangetoond dat – zoals trouwens voorzien in het kader van het plan “KANAAL” – de problematiek van de valse en vervalste identiteitsdocumenten niet enkel een inbreuk op zich is, doch tevens vaak een faciliterende en noodzakelijke factor vormt voor de uitvoering van andere zware criminaliteitsfenomenen. De strijd tegen  de aanmaak en de verkoop van valse en vervalste identiteitsdocumenten blijft dan ook een prioriteit voor zowel het Parket Brussel, als de Brusselse politiediensten en de federale gerechtelijke politie Brussel in het bijzonder.

De 7 verdachten zijn:

A. A.  33 jaar (Staatloos - Palestijnse herkomst)

A. A.  27 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

A. A.  32 J (Staatloos - Palestijnse herkomst)

K. A.  20 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

S. M. 32 j (Algerijn)

M.A. 26 J (Staatloos - Palestijnse herkomst)

Deze 6 werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

M. A.26 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

Deze laatste kon beschikken na verhoor.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder