Persbericht - St Jans Molenbeek - gewapende weerspannigheid en schietincident

Omstreeks 5u vanochtend 27/08/2019, heeft een politiepatrouille getracht om een voertuig met twee inzittende te controleren in de Diksmuidelaan te Brussel, omwille van een verkeersovertreding. De bestuurder van het voertuig weigerde om de bevelen van de politie op te volgen en heeft de vlucht genomen. De politie heeft het voertuig achtervolgd en is erin geslaagd om het voertuig te doen stoppen op de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van het Weststation.

Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijkt dat de bestuurder van het voertuig in de richting zou gereden zijn van een politieagent die over wilde gaan tot controle.

Ten gevolge van dit incident, zou de politieagent éénmaal het vuur geopend hebben, in de richting van het voertuig. De bestuurder zou hierdoor zwaar gewond zijn geraakt. Deze persoon zou, het voertuig 300 m verder tot stilstand hebben gebracht. In afwachting van de komst van de hulpdiensten, heeft de politie heeft getracht om de persoon te reanimeren via een hartmassage. Het slachtoffer een fransman in 1990 geboren is echter overleden in de ziekenwagen, dat op weg was naar het ziekenhuis.

Het parket van Brussel werd ingelicht over deze feiten heeft onder andere volgende onderzoeksopdrachten bevolen: 

  • instelling van een gerechtelijke perimeter
  • aanstelling van een ballistische deskundige
  • aanstelling van een wetsgeneesheer
  • vordering van het labo van de federale politie
  • nazicht van de bewakingscamera’s.
  • aanstelling van het comite P om een onderzoek in te stellen
  • verhoor van de passagier van het voertuig die van zijn vrijheid werd beroofd, hij is door justitie goed gekend

De procureur des Konings heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg en is in de vroege ochtend samen met de onderzoeksrechter op de plaats van de feiten afgestapt.

De onderzoeksrechter heeft vervolgens diverse onderzoeksopdrachten bevolen om na te gaan wat de precieze omstandigheden van het incident zijn.

Tegelijkertijd werd door het parket van Brussel een opsporingsonderzoek geopend voor feiten van gewapende weerspannigheid.

 

Denis GOEMAN
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder