Persbericht - Telefonische belaging

Via dit persbericht wil het parket van Brussel de bevolking waarschuwen voor een grootschalig crimineel fenomeen.

Het gaat om oplichting waarbij de volgende werkwijze wordt gehanteerd: het slachtoffer wordt telefonisch gecontacteerd door een persoon die zich voordoet als een lid van de Europese Gemeenschap, de Nationale Bank, de FOD Financiën, enz. De oplichter legt uit aan het slachtoffer dat hij vergoed zal worden naar aanleiding van een premie van de overheid ter vergoeding van slachtoffers van telefonische belaging.

Men moet hierbij weten dat de personen die nu gecontacteerd worden door de oplichters vaak in het verleden al het slachtoffer zijn geweest van gelijkaardige feiten.

Ze doen het slachtoffer geloven dat hij een code moet aanmaken met de DIGIPASS-kaartlezer van zijn bank om vergoed te kunnen worden.  Met de verkregen code voert de dader van de oplichting overschrijvingen uit naar een online betaalplatform in het Verenigd Koninkrijk en vervolgens neemt hij het geld cash op.

De personen die door de daders van dit soort feiten worden geviseerd zijn over het algemeen op leeftijd, alleen of kwetsbaar.

In het arrondissement van Brussel zijn er een honderdtal lopende dossiers in opsporingsonderzoek, maar in totaal zijn er ongeveer 450 dossiers van dit type geopend in Franstalig België.

De bank- en telefonie-onderzoeken zijn onvermoeibaar gericht op Tunesië, het land van waaruit de oplichtingen zouden worden gepleegd.

Sinds 2016 is het totale bedrag opgelopen tot enkele duizenden euro’s; het fenomeen lijkt momenteel weer op te komen.

Het parket van Brussel raadt burgers dus aan om uiterst waakzaam te zijn, vooral bij telefonische banktransacties.  Personen die volgens de voornoemde werkwijze worden gecontacteerd, worden verzocht een klacht in te dienen.

Denis GOEMAN – Woordvoerder