Persbericht - Turnhout - Update rond project N12

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

De politiezones Regio Turnhout en Kempen Noord – Oost, het parket Antwerpen en vervoersmaatschappij De Lijn, slaan de handen in elkaar om de druggerelateerde overlast aan te pakken, die veroorzaakt wordt door druggebruikers langs de gewestweg N12 en op lijnbus 450 tussen Turnhout en Tilburg.

 

Project N12

De invoer van verdovende middelen vanuit Nederland via dit traject is niet nieuw, maar de overlast en klachten zijn recent aanzienlijk toegenomen. Het gaat om verschillende vormen tegenover reizigers van het openbaar vervoer, maar ook langs de N12. Die zorgen voor de burgers voor een onveiligheidsgevoel.

Om deze evolutie structureel tegen te gaan, werken de betrokken politiezones samen om de controleacties op de lijnbussen en de statische controles op de gewestweg N12 gevoelig op te drijven.

Overtreders kunnen zich verwachten aan een streng signaal vanuit het parket Antwerpen dat een gerechtelijk gevolg zal verlenen aan elke overtreding van de drugswet.

100 pv’s

In de loop van deze maand werden 8 gecoördineerde acties uitgevoerd, waarbij meer dan 30 lijnbussen en 10-tallen personenvoertuigen werden gecontroleerd. Dat leverde in totaal 100 processen-verbaal rond verdovende middelen op, opgedeeld in 86 voor invoer en 16 voor drugs in het verkeer. Voor die laatste categorie werd steeds het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Vier personen werden gearresteerd tijdens deze acties.

 

Op 9 januari werd een persoon in Turnhout gearresteerd die in het bezit was van 126,4 gram cannabis. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Eén persoon werd op 12 januari bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde tijdens een controle. Op 23 januari werden in Poppel twee personen gearresteerd die in hun voertuig 5,3 kilogram amfetamines (speed) vervoerden. Het tweetal werd eveneens voorgeleid.

 

Tijdens de controles werden ook 4 processen-verbaal opgesteld voor het bezit van cannabiszaden. Verschillende mensen lijken zich dus te willen wagen aan de thuiskweek van cannabis.

In totaal werden volgende drugs in beslag genomen: 400 gram cannabis, 19 joints, 165 gram hasj, 24 cannabiszaden, 5.320 gram amfetamines en 1 gram heroïne.

Niet enkel drugs

Naast de vaststellingen inzake verdovende middelen, werden ook processen-verbaal opgesteld voor onder meer verboden wapendracht, inbreuken inzake geneesmiddelen, inbreuken op de vreemdelingenwetgeving, inbreuken op de wegcode, inbreuken op de coronamaatregelen en er werd één proces-verbaal opgemaakt voor een verontrustende opvoedingssituatie.

 

Het valt op dat het merendeel van de overtreders niet woonachtig is in de twee politiezones, maar op een andere plaats binnen de provincie staat ingeschreven. Verschillende overtreders wonen zelfs buiten de provincie Antwerpen. De as Tilburg-Turnhout wordt duidelijk niet enkel door plaatselijke druggebruikers gebruikt voor de invoer van verdovende middelen vanuit Nederland.

Het is duidelijk dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt. De verschillende partners blijven samenwerken en zullen op verschillende tijdstippen deze controleacties uitvoeren.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

 

 

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten