Persbericht - Voor de eerste keer in België beslag op NFT's (non-fungible tokens)

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft in het kader van een financieel dossier van parket Oost-Vlaanderen bij twee huiszoekingen een grote hoeveelheid zilveren en gouden munten alsook cryptocurrency en NFT’s in beslag genomen. Dit vertegenwoordigt een waarde van meer dan 547 000 euro. Het is de eerste maal dat er in België NFT’s in beslag worden genomen.

Eind 2018 heeft de FGP Oost-Vlaanderen een financieel onderzoek opgestart in het kader van witwassen. Het parket Oost-Vlaanderen vorderde de onderzoeksrechter in Oudenaarde.  

Op 18 mei werden twee huiszoekingen uitgevoerd. Tijdens deze huiszoekingen werden er een grote hoeveelheid zilveren munten alsook een kleinere hoeveelheid gouden stukken aangetroffen, samen ter waarde van ongeveer 346 000 euro.

Tevens werd er ook gezocht naar virtuele valuta. Er werd  cryptogeld ter waarde van €175 000 en  NFT’s  ter waarde van €26 000 in beslag gesteld.

NFT staat voor ‘Non-fungible token’ en betekent ‘een niet-vervangbare koppeling’. Een digitaal item (bijvoorbeeld een foto, afbeelding, audiofragment,…) wordt als NFT op een blockchain vastgelegd zodat de koper er aanspraak kan opmaken als eigenaar. Zo werd bijvoorbeeld de allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey als NFT verkocht voor ruim 2,9 miljoen dollar.

Tegenwoordig wordt dit veel toegepast voor digitale kunst en verzamelobjecten en wordt er ook op de waarde gespeculeerd . De koper kan immers zijn bewijs van eigendom van de digitale kunst opnieuw verkopen.

Deze markt is echter niet gereguleerd en dus risicovol, en alzo niet te vergelijken met de traditionele eigendom van een kunstwerk.

FGP Oost-Vlaanderen streeft ernaar dat ‘misdaad zeker niet loont’ en tracht de verdachten maximaal te plukken. Dit houdt in dat er niet alleen naar tastbare waarden gezocht wordt zoals cash geld, goud, dure wagens,…. en de gelden op de Belgische en buitenlandse rekeningen, maar evenzeer naar ‘digitale waarden’ zoals cryptogeld (bitcoin, ethereum,…) en NFT’s.

Al deze inbeslag genomen waarden worden overgemaakt aan het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring) dat instaat voor de verdere afhandeling ten voordele van de Staatskas.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen