Persbericht - Vorselaar - Dossier studentendoop verplaatst naar Limburg

Het Hof van Cassatie heeft gisteren beslist dat het gerechtelijk onderzoek naar de studentendoop in Vorselaar verplaatst wordt naar de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

 

Bij de feiten van dinsdag 4 en woensdag 5 december 2018 is een 20-jarige man uit Edegem om het leven gekomen. Twee andere schachten, een 19-jarige uit Hove en een 20-jarige uit Zandhoven, raakten ook gewond. Het parket Antwerpen (afdeling Turnhout) had een onderzoeksrechter gevorderd. De feiten werden gekwalificeerd als onopzettelijke doding, onterende behandeling en het toebrengen van schadelijke stoffen.

Op 19 december heeft het parket Antwerpen een verzoekschrift neergelegd bij het Hof van Cassatie om dat gerechtelijk onderzoek te verplaatsen naar een andere rechtbank. Dat gebeurde op basis van artikel 542 van het wetboek van strafvordering. In dit onderzoek was aan het licht gekomen dat er een familiale band bestaat tussen een lid van de betrokken studentenclub en een rechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Het Hof van Cassatie heeft het verzoek gegrond verklaard, onttrekt de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en verwijst ze naar de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen