Persbericht - Zedenfeiten

Gelet op hetgeen er verschenen is in een aantal persartikels en gelet op de vragen die door de pers gesteld werden over zedenfeiten die zouden gepleegd zijn door G.N., geboren in 1980, kan het Brusselse parket hetvolgende bevestigen :

Er werden in 2011 en in 2012 twee dossiers voor zedenfeiten lastens betrokkene zonder gevolg geklasseerd, wegens onvoldoende bewijs.

Er is één opsporingsonderzoek lopende lastens betrokkene voor zedenfeiten die op 27 november 2017 zouden gepleegd zijn op een leerling van de school “7 bonniers” in Vorst.

In dit laatste dossiers zijn onderzoeksdaden lopende. Het is dus, gelet op de stand van het lopende opsporingsonderzoek, niet mogelijk om een verband te leggen met een ander dossier m.b.t. een andere leerling van dezelfde school in Vorst.

We herinneren aan het principe van het vermoeden van onschuld. Eenieder die niet definitief veroordeeld is door een rechter, wordt verondersteld onschuldig te zijn.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder