Persmededeling Antwerpen : procureur Franky De Keyzer en gerechtelijk directeur van FGP Antwerpen Yve Driesen

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen

Voor het parket Antwerpen en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen (FGP) is de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit één van de topprioriteiten. “Om het fenomeen nog beter te bestrijden moeten we blijven inzetten op een 360 graden aanpak waarbij verschillende partners uit verschillende disciplines samenwerken”, zeggen procureur Franky De Keyzer en de gerechtelijk directeur van FGP Antwerpen, hoofdcommissaris Yve Driesen.

Het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft 34.000 druggerelateerde pv’s behandeld sinds 1/1/2014. “Elk dossier wordt onderzocht, beoordeeld en krijgt een gevolg”, legt procureur Franky De Keyzer uit. “Dat resulteert onder meer in 18 tot 22 themazittingen per maand. Dat zijn forse cijfers, maar het toont aan hoe diep geworteld en gelaagd het drugsprobleem zit. Men kan zich de vraag stellen waarom er nog nooit een sensibiliseringscampagne is gevoerd naar cocaïnegebruik? We doen dat bijvoorbeeld wel voor alcohol achter het stuur. Ook deze problematiek draait immers rond vraag en aanbod.”

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van haar kant neemt de criminele organisaties in het vizier. Zij voerde na doorgedreven onderzoek dit jaar alleen al 186 arrestaties uit, waarvan er zich 143 situeren in het drugsmilieu en 43 in het daaraan gelinkte drugsgeweld. In deze domeinen van de georganiseerde criminaliteit verrichtte FGP Antwerpen sinds 2016 trouwens 872 arrestaties in het totaal. 

Gerechtelijk directeur Yve Driesen: “FGP Antwerpen voert niet enkel diepgaande reactieve onderzoeken, we kijken ook naar het volledige criminele proces en proberen hierop in te breken. Als FGP streven we samen met onze overheden en partners inderdaad naar een 360° benadering. Zo zetten we in op sensibilisering van bewakingsagenten, dokwerkers, bedienden, expediteurs en scheepsagenten werkzaam in maritieme logistiek. Daarnaast zoeken we permanente afstemming met douane, andere politiediensten, het havenbedrijf en privé partners bij de ontdekking van systeemzwaktes, waarvoor er structurele initiatieven kunnen genomen worden.

“In 2020 nam onze FGP, samen met de Federale Scheepvaartpolitie en de douane, tot op heden maar liefst 35,5 ton cocaïne in beslag. Dit betekent dat we tonnen drugs voor een straatwaarde van 5,32 miljard euro van de straat hebben gehaald. Als we wat verder teruggaan in de tijd, hebben we sinds 2016 tot op heden in totaal 219,1 ton cocaïne in beslag genomen”, aldus gerechtelijk directeur Yve Driesen.

Hij voegt eraan toe dat de FGP niet enkel de drugs in beslag neemt, maar ook achter het illegale vermogen gaat dat criminelen uit deze drughandel haalden. “Dit jaar hebben we op die manier al  2,7 miljoen euro « afgepakt » van de grote drugpionnen. Van 2016 tot en met vandaag “plukten” onze teams reeds 32,9 miljoen euro weg, geld dat louter afkomstig is van druggerelateerde criminele activiteiten. Het gaat hier bijvoorbeeld om wagens of huizen die gefinancierd werden met drugsgeld. Ook op internationaal vlak nemen we initiatieven om ook in andere landen de criminele organisaties te raken in hun structuren door hun crimineel vermogen zoals villa’s en luxevoertuigen in beslag te nemen en hun logistieke structuren te ontmantelen.”

Naast de drughandel stelt zich de laatste jaren echter ook het probleem van het druggerelateerd geweld. Spanningen in het criminele milieu, verantwoordelijk voor de drugimport en -handel, leiden tot aanslagen in de straten van Antwerpen, maar ook daarbuiten. "Gespecialiseerde parketmagistraten en onderzoeksrechters zijn samen met FGP en PZ Antwerpen 24/7 inzetbaar om meteen te reageren. De angst blijft uiteraard dat onschuldige burgers die geconfronteerd worden met oorlogsdaden, het slachtoffer worden van deze geweldsfeiten. Feit is alvast dat zij zich niet langer veilig voelen in het wijk, in hun stad. ”

“Het spreekt uiteraard voor zich dat wij als FGP, parallel aan de onderzoeken op het druggerelateerd geweld ook werken op de achterliggende organisaties die zich bezighouden met de internationale wapenhandel en die dus rechtstreeks de drughandel in Antwerpen faciliteren”, aldus Driesen.

De oplossing ligt volgens De Keyzer en Driesen dus bij een globale 360 graden aanpak. “Dit is géén Antwerps verhaal, maar een Belgisch en zelfs mondiaal verhaal. Er moet een samenwerking zijn over de grenzen heen, van preventie via de hulpverlening, over bestuurlijke handhaving tot repressie via politie en justitie. Een samenwerking die ook de landsgrenzen overschrijdt. Samenwerken betekent dan verder kijken dan de eigen respectieve specialiteit en werken met een overkoepelende structuur. Het Stroomplan is daartoe een ambitieuze aanzet geweest, en daar moeten we nu op verder bouwen.”

“Het is in dit kader aangewezen dat we het ganse havengebied (linker én rechteroever) als een grote en specifieke focuszone beschouwen, waarvoor we dan samen met partners een op maat gemaakte veiligheidsaanpak kunnen uitwerken. Ondanks haar 12.000 hectare en haar vele uitdagingen bestaat een dergelijke geïntegreerde aanpak op vandaag niet. We hebben binnen het Openbaar Ministerie hieromtrent alvast niet stilgezeten en onze voorstellen werden ondertussen overgemaakt aan de politieke beleidsmakers. De wetgever zou parket en politie ook meer mogelijkheden moeten kunnen geven op het vlak van info-uitwisseling naar en van de fiscus. Dit zou ongetwijfeld een belangrijke stap zijn in de strijd tegen de illegale geldstromen die met de drughandel gepaard gaan en waarvoor driest geweld gepleegd wordt ”, aldus De Keyzer. Van zijn kant benadrukt gerechtelijk directeur Yve Driesen dat er nood is aan wetgevende initiatieven op het vlak van onderzoekstechnieken en dat er snel een oplossing moeten komen voor de aanwerving van broodnodige profielen zoals ICT, onder meer door het principe van de zij-instromers toe te laten zoals in Nederland.”

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen

Ander Artikel