Persmededeling - Ronse - poging ontvoering minderjarigen

In het programma Faroek (uitzending van dinsdag 26 november jl.) werd een opsporingsbericht verspreid. Een verdachte werd gezocht in verband met het benaderen van twee minderjarigen (feiten van 7 november jl. en 21 november jl.). Bij de feiten droeg de verdachte telkens een opvallende pruik.

Gisterennamiddag omstreeks 17u merkte een alerte burger in Ronse een man op die een witte pruik droeg. Hij verwittigde onmiddellijk de politie. De lokale politie van Ronse kon de verdachte naderhand snel vatten.

De verdachte, een 32-jarige man afkomstig uit Ronse, werd inmiddels verhoord over de feiten. Uit het verhoor blijkt dat hij wel degelijk de persoon is die werd gezocht.

Wat de precieze intentie bij de feiten is geweest, wordt verder onderzocht.

Volgens de eerste vaststellingen heeft de verdachte een mentale beperking.

Het parket Oost-Vlaanderen zal de verdachte vandaag voorleiden voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van twee pogingen tot ontvoering van een minderjarige.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen