Persmededeling van het College van procureurs-generaal

Betreft : de problematiek van het geweld ten aanzien van de politie

Op 29 juni 2017 heeft het College van Procureurs-generaal beslist om één omzendbrief uit te werken die bestaat uit twee luiken: de gerechtelijke afhandeling van de dossiers waarbij de politieambtenaren slachtoffer zijn van geweld, enerzijds, en de gerechtelijke afhandeling van de zaken waarbij het gebruik van geweld door de politiediensten de dood of een ernstige inbreuk op de fysieke integriteit tot gevolg heeft gehad, anderzijds.  

Overeenkomstig de omzendbrief zal een referentiemagistraat per parket-generaal worden aangesteld die deze materie zal opvolgen.