Persmededeling - Werkomstandigheden in bepaalde Belgische justitiepaleizen

Het College van het Openbaar Ministerie drukt zijn grote bezorgdheid uit over de almaar slechtere werkomstandigheden in verscheidene Belgische justitiepaleizen.

Deze situatie heeft een weerslag op het gerechtelijke werk, vooral op dat van de parketten, auditoraten en parketten-generaal. De bevoegde overheidsinstanties dienen dringend meer aandacht te besteden aan de gerechtelijke gebouwen en meer in het algemeen aan de werkomstandigheden van de magistraten en het gerechtelijk personeel, en hiervoor te voorzien in de gepaste budgetten.

Het College van het Openbaar Ministerie wenst de autoriteiten en het publiek bewust te maken van deze zeer hachelijke situatie en stelt voor om de leden van de pers hierover te ontmoeten op maandag 10 december 2018 om 8.30 uur in het justitiepaleis van Namen (Place du palais de Justice 5). Het merendeel van de kantoren in dit gerechtelijk gebouw is verboden toegang voor het personeel wegens de enorme veiligheidsrisico’s.