Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/023/18

Verwijzend naar het persbericht van gisteren met dezelfde referte werden er in het kader van dit dossier vijf personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Zij werden in verdenking gesteld van corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het betreft Grigor S., geboren op 12 juli 1990, Artur Y., geboren op 7 oktober 1987,  Lendrush H., geboren op 24 juli 1987, Jirair I., geboren op 1 juli 1963 en Hayg S., geboren op 29 juli 1983, allen van Armeense nationaliteit.

Acht personen werden na verhoor in vrijheid gesteld.

In totaal werd er tijdens de actie in België ongeveer 250.000 euro in beslag genomen.

Voor het overige werden er vooral diverse gegevensdragers en documenten meegenomen voor analyse.

Over de resultaten van de huiszoekingen en interpellaties in het buitenland wordt op dit moment geen verdere commentaar gegeven in het belang van het onderzoek.

****

Renvoyant au communiqué de presse d'hier portant la même référence, cinq personnes ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d'instruction dans le cadre de ce dossier.

Elles ont été inculpées de corruption, de blanchiment d’argent, de faux en écriture et d'appartenance à une organisation criminelle.

Il s'agit de Grigor S., né le 12 juillet 1990, Artur Y., né le 7 octobre 1987, Lendrush H., né le 24 juillet 1987, Jirair I., né le 1er juillet 1963 et Hayg S., né le 29 juillet 1983, tous de nationalité arménienne.

Huit personnes ont été libérées après interrogatoire.

Au total, environ 250.000 euros ont été saisis lors de l'action en Belgique.

De plus, plusieurs supports et documents ont été emportés pour analyse.

Aucun autre commentaire à propos des résultats des perquisitions et des interpellations à l'étranger ne sera fait pour l’instant dans l'intérêt de l'enquête.

****

Referring to yesterday's press release with the same reference, an arrest warrant was issued for five persons by the Investigating Judge.

They were charged with corruption, money laundering, forgery and membership of a criminal organisation.

It concerns Grigor S., born on 12 July 1990, Artur Y., born on 7 October 1987, Lendrush H., born on 24 July 1987, Jirair I., born on 1 July 1963 and Hayg S., born on 29 July 1983, all of Armenian nationality.

Eight people were released after questioning.

In total, approximately EUR 250,000 were seized during the operation in Belgium.

Furthermore, various data carriers and documents were taken for analysis.

In the interest of the investigation currently no further comments on the results of the searches and arrests abroad are being provided.

 

****