Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/023/18

Verwijzend naar de persberichten van 5 en 6 juni met dezelfde referte werd er in het kader van het dossier inzake matchfixing in de tenniswereld Karen H., geboren op 9 november 1985 en van Armeense nationaliteit, gisteren onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Hij werd eveneens in verdenking gesteld van corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte, lidmaatschap van een criminele organisatie en inbreuken op de wetgeving op kansspelen.

****

Renvoyant aux communiqués de presse du 5 et du 6 juin portant la même référence, Karen H., né le 9 novembre 1985 et de nationalité arménienne, a été placé hier sous mandat d’arrêt par le juge d'instruction dans le cadre du dossier de matchfixing dans le monde du tennis.

Il a été inculpé de corruption, de blanchiment d’argent, de faux en écriture, d'appartenance à une organisation criminelle et des infractions à la législation des jeux d’hasard.

****

Referring to the press releases of 5 and 6 June with the same reference, an arrest warrant was issued yesterday for Karen H., born on the 9th of November 1985 and of Armenian nationality, by the Investigating Judge in the case of match fixing in the world of tennis games.

He is charged with corruption, money laundering, forgery, membership of a criminal organisation and violations of the legislation about gambling.

****