Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/025/18

Betreft: overlevering van Assadollah A. in het raam van een onderzoek naar poging tot terroristische moord en voorbereiding van een terroristisch misdrijf

In het raam van een onderzoek van het federaal parket, geleid door een onderzoeksrechter van Antwerpen gespecialiseerd in terrorisme, heeft de federale republiek Duitsland gisteren, 9 oktober 2018, de heer Assadollah A. aan de Belgische gerechtelijke autoriteiten overgeleverd.

Assadollah A., van Iraanse nationaliteit, is diplomaat, geaccrediteerd bij de Iraanse ambassade te Wenen in Oostenrijk.

Hij werd vandaag door de onderzoeksrechter verhoord en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

In dit dossier werd op 30 juni 2018 in Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel) een koppel (Amir S., geboren op 26 april 1980 en Nasimeh N., geboren op 20 september 1984) door de speciale eenheden van de federale politie onderschept. In hun voertuig, van het merk Mercedes, werden 500 gram explosieven van het type TATP en een ontsteker aangetroffen. Deze explosieven dienden blijkbaar om een bomaanslag te plegen op 30 juni 2018 te Villepinte (Frankrijk) tijdens een conferentie georganiseerd door de Mujahideen van het Iraans volk (MEK).

In het onderzoek werd eerder reeds de heer Merhad A., geboren te 31 juli 1965, een vermoedelijke medeplichtige, overgeleverd.

Alle 4 bevinden ze zich thans in voorlopige hechtenis, in verdenking gesteld van poging tot terroristische moord en voorbereiding van een terroristisch misdrijf.

*******

 

Concerne : Remise d’Assadollah A. dans le cadre d’une instruction de tentative d’assassinat terroriste et de préparation d’une infraction terroriste

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral, mené par un juge d’instruction d’Anvers spécialisé dans le terrorisme, la République fédérale d’Allemagne a remis, ce mardi 9 octobre, Monsieur Assadollah A. aux autorités judiciaires belges. Le juge d’instruction avait demandé sa remise dans le cadre d’un dossier de tentative d’attentat terroriste.

Assadollah A., de nationalité iranienne, est diplomate, accrédité auprès de l’ambassade d’Iran à Vienne, en Autriche. 

Il a été entendu et placé sous mandat d’arrêt ce mercredi par le juge d’instruction.

Dans ce dossier, le 30 juin 2018, un couple ( Amir S., né le 26 avril 1980 et Nasimeh N. née le 20 septembre 1984) avait été intercepté par les unités spéciales de la police fédérale à Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles). A l’intérieur de leur véhicule, de marque Mercedes, 500 grammes d’explosif de type TATP et un détonateur avait été découverts. Cet explosif devait, selon toute apparence,  servir  à un attentat à la bombe le 30 juin 2018 à Villepinte (France) lors d’une conférence organisée par les Moudjahidines du Peuple iranien (MEK).

Dans cette instruction, Monsieur Merhad A. né le 31 juillet 1963, un complice présumé, avait déjà été remis par la France.

Tous les quatre sont désormais placés sous mandat d’arrêt et inculpés de tentative d’assassinat terroriste et de préparation d’une infraction terroriste.