Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/025/18

Betreft: Poging tot terroristische moord en voorbereiding van een terroristisch misdrijf

In het kader van een onderzoek van het Federaal parket, naar een poging tot terroristische moord en voorbereiding van een terroristisch misdrijf, heeft de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen afdeling Antwerpen eergisteren de voorlopige hechtenis van Mehrad A., Nasimeh N., Assaddolah A. en Amir S. met twee maanden verlengd.

Indien zij beroep aantekenen tegen deze beslissing dan zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling bij het Hof van Beroep te Antwerpen verschijnen.

*******

Concerne : Tentative d’assassinat et préparation d’une infraction terroriste

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral concernant une tentative d’assassinat et la préparation d’une infraction terroriste, Mehrad A., Nasimeh N., Assaddolah A.  et Amir S. ont vu avant hier leur détention préventive prolongée de deux mois par la Chambre du conseil près le Tribunal de Première Instance d’Anvers division d’Anvers.

S’ils font appel contre cette décision, ils comparaîtront devant la chambre des mises en accusation près la Cour d’Appel d’Anvers dans les quinze jours.

*******

Concerning: Attempt to terrorist murder and preparation of a terrorist crime

Within the framework of an investigation of the federal public prosecution office, related to an attempt to terrorist murder and preparation of a terrorist crime, Mehrad A., Nasimeh N., Assaddolah A.  and Amir S. saw their pre-trial detention extended the day before yesterday for two months by the pre-trial chamber of the court of first degree of Antwerp, division of Antwerp.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Antwerp.