Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/030/15

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 werd Ossama K. vandaag voor één dag overgeleverd aan de Franse gerechtelijke autoriteiten met het oog op zijn verhoor en mogelijke inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter te Parijs.

*******

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, Ossama K. a été remis aujourd’hui pour une durée d’un jour aux autorités judiciaires françaises en vue de son audition et sa possible inculpation par le juge d’instruction à Paris.  

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, Ossama K. has been handed over today for one day to the French judicial authorities on the subject of his hearing and possible indictment by the investigating judge in Paris.