Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/030/15

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel Ayoub B. gisteren onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

*******

 

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Paris le 13 novembre 2015, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a libéré hier Ayoub B. sous conditions.

*******

 

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussel released yesterday Ayoub B. on conditions.