Press Release - The temporary custody of Mohamed A. and Ossama K

Persberichten

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Brussels pre-trial Chamber ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Mohamed A. and Ossama K. If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the Court of appeal.

***

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite aux attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la Chambre du conseil près le Tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Mohamed A. et Ossama K. pour une durée de deux mois. S’ils interjettent appel contre cette décision, ils comparaîtront devant la Cour d’appel dans les quinze jours.

***

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 heeft de Raadkamer bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A. en Ossama K. met 2 maanden verlengd. Indien zij tegen deze beslissing hoger beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor het Hof van beroep verschijnen.

 

Persberichten

Ander Persberichten